A. Mamatxojaev数据,A. Mamatxojaev新闻,A. Mamatxojaev视频,A. Mamatxojaev身价

 • 时间:
 • 浏览:0

A. Mamatxojaev

A. Mamatxojaev

 • 俱乐部:浩罕1912
 • 国 籍:乌兹别克斯坦
 • 身 高:CM
 • 位 置:后卫
 • 年 龄:24岁
 • 体 重:KG
 • 号 码:
 • 生 日:1995-06-04
 • 惯用脚:

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2019浩罕1912131110302

2019浩罕19121100000

2018浩罕19121100000

2018费尔干纳石油工人7600001

2017浩罕19125000105

2016浩罕191212900303

相关队员

前锋进球国籍

埃尔基诺夫6

O. Khaydarov1

阿卜杜哈米多夫1

T. Khakimov0

乌斯曼诺夫0

D. Melikuziev~

N. Otakuziyev~

中场进球国籍

贝尔迪耶夫6

鲁兹耶夫2

I. Malikjanov0

D. Khasanov0

梅尔兹利亚科夫0

哈桑诺夫0

K. Erkinov0

J. Yoqubov0

图拉耶夫0

A. Samatov~

S. Khamidov~

阿克拉莫夫~

西迪科夫~

后卫进球国籍

哈穆哈梅多夫8

鲁斯塔莫夫1

A. Mamatxojaev1

M. Milić0

M. Nikolić0

I. Okhunjonov~

门将扑救国籍

I. Abdullayev0

B. Kneževič0

M. Abdullaev0

卡里莫夫0